در باره المپیاد علوم نوجوانان

E-mail Print PDF

 مسابقه و ترکیب بندی سؤالات

المپیاد شامل سه بخش است که در سه روز با فواصل یک روزه برگزار می شود. مسابقه در این سه روز بین سه تا چهار ساعت در روز به طول می انجامد. شامل سه بخش تستی، تشریحی و عملی است. در بخش تستی، هر یک از مباحث فیزیک، شیمی و زیست شامل 10 سوال است. در بخش تشریحی سوالات به صورت ترکیبی از فیزیک، شیمی و زیست می باشد. بخش سوم شامل آزمایش و تشریح در این سه مبحث علمی است و کار در قالب دو گروه شدن اعضای تیم انجام می گیرد.  در این قسمت امتیاز تیمی به هر یک از اعضای تیم نیز داده می شود. ماکزیمم امتیازی که به هر قسمت تعلق می گیرد به ترتیب زیر است: بخش اول: 30 امتیاز بخش دوم : 30 امتیاز بخش سوم: 40 امتیاز
در فواصل بین روزهای مسابقات دانش آموزان در مباحث علمی و بازدید از مناطق مختلف که برای آنها تدارک داده می شود، شرکت می کنند.
اولین دوره حضور ایران در در کشور اندونزی در سال 2004 بود و به دنبال آن از سال های 2008 به بعد هر ساله تیم ایران در این المپیاد حضور رسمی یافته است که منجر به کسب مدال های نقره و برنز گردیده است.